Dây quai lớn - shop sẽ ib chọn mẫu dây

Mã SP : 20191127-1008
DQ
150.000 ₫

More #strapraising

Dài 1m2 - có thể điều chỉnh ngắn dài

• dây lớn - bảng 5cm

•dây nhỏ - bảng 3cm

Phối cùng các túi có dây rời

1
Bạn cần hỗ trợ?